Retort Pouch Film บรรจุภัณฑ์อาหารชนิดอ่อนตัว

รีทอร์ตฟิล์ม : ซองตั้ง, ซองซีล 3 ทาง, ม้วนฟิล์มปิดฝาภาชนะ, ม้วนเข้าเครื่องบรรจุอัตโนมัติ สำหรับบรรจุทูน่า, อาหารสัตว์เลี้ยง, ขนมหวาน, พริกแกง, ข้าวโพดหวาน, อาหารปรุงสุก ฯลฯ ทั้งหมดนี้ ผลิตจากพันธมิตรของเรา